Selecteer een pagina

Privacy policy

Wij hebben deze website ontworpen om geïnteresseerden in staat te stellen kennis te nemen met de Cavalier King Charles Spaniel en met onze fokkerij. De onderstaande regels zijn van toepassing op het gebruik van de website van Arnold Jacques, elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden.

De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot onze website

Alle informatie, zowel onder de vorm van een tekst, onder de vorm van bestanden, onder de vorm van beelden of video’s of als eender welke andere vorm wordt door Arnold Jacques enkel ten titel van informatie ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Arnold Jacques behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat hem passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

Om toegang te verkrijgen tot private gedeeltes van de website van Arnold Jacques kan de gebruiker / bezoeker naar persoonlijke informatie gevraagd worden. De bezoeker / gebruiker die deze informatie aanlevert verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Arnold Jacques. De gebruiker / bezoeker geeft derhalve ook de toestemming aan Arnold Jacques om deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Arnold Jacques.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Arnold Jacques middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Arnold Jacques worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek van onze website geen cookies ontvangt. Zie verder onder de rubriek Google Analytics. Voor meer info betreffende Cookies zie onderaan deze tekst.

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie die weergegeven wordt op onze website.

Alle informatie die u op de website van Arnold Jacques zal aantreffen onder de vorm van teksten, documenten, beelden, video’s, databanken of andere, wordt door Arnold Jacques ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Arnold Jacques inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Arnold Jacques treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden, video’s of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering ervan.

Links op onze website

De website van Arnold Jacques omvat verschillende links naar de websites van derden, dit om het bezoek van de website van Arnold Jacques voor de gebruiker te vergemakkelijken en te verduidelijken. Als gebruiker bent u vrij om deze links al dan niet aan te wenden. Om het even welke schade die voortspruit uit het aanwenden van de voorgestelde links valt volledige buiten elke aansprakelijkheid van Arnold Jacques. Arnold Jacques verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

Wanneer u als bezoeker van de website vaststelt dat een op de website van Arnold Jacques aanwezige link foutief zou zijn of niet zou functioneren, dan mag hiervan steeds melding maken aan Arnold Jacques via email of via telefonisch contact.

Arnold Jacques behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele rechten

De bedrijfsnaam, de teksten, bestanden, beelden en video’s op de website van Arnold Jacques behoren tot de eigen auteursrecht van Arnold Jacques en mogen onder geen enkel beding worden gekopieerd, gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Arnold Jacques .

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Arnold Jacques , geschiedt enkel na de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Arnold Jacques draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op zijn website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die oordelen dat hun intellectuele rechten geschonden werden door een niet toegelaten gebruik van hun eigendom op de website van Arnold Jacques , worden verzocht hiervan zo snel mogelijk Arnold Jacques op de hoogte te brengen. Arnold Jacques zal dan het nodige doen om het materiaal welke deel uitmaakt van de inbreuk minstens tijdelijk te verwijderen van de website.

Privacy Policy

De mogelijkheid bestaat dat op de website van Arnold Jacques aan de gebruiker persoonlijke gegevens gevraagd worden zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer en eventueel andere gegevens. Arnold Jacques eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze persoonlijke gegevens te beschermen.

Bij elke formulier waar dergelijke gegevens gevraagd worden zal u een specifieke policy terugvinden. Bij het invullen van het formulier met persoonlijke gegevens zal u moeten bevestigen dat u deze policy gelezen heeft en dat u daarmee instemt.

Informatie omtrent het gebruik en het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Om het verkeer op de website te bestuderen maken we gebruik van Google Analytics.
Google Analytics is een programma dat belangrijke statistieken levert omtrent aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren. Alles rapporten en statistieken zijn volledig anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag bepaalde informatie al dan niet te zien krijgt. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Persoonlijke gegevens uit onze formulieren worden niet opgeslagen in Google Analytics.

Uw IP adres wordt gemaskeerd en gegevens niet gedeeld. Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Arnold Jacques en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Arnold Jacques heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Arnold Jacques geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Arnold Jacques een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website van Arnold Jacques te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wat zijn Cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruikersgemak verhogen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of een e-mailadres, uit de cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet gebruikt worden voor e-mail en telemarketing.

Welke soorten cookies bestaan er?

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zult u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website.

Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen.

Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. U kan best u de ‘Help’ functie in uw webbrowser consulteren voor meer details.